17 czerwca dniem wolnym od pracy

Zarządzeniem Nr 8/2022 Pełniącej Obowiązki Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie z dnia 13.06.2022 r. ustala się dzień 17.06.2022 dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie.

Zarządzenie Nr 8/2022

2 maja 2022 dniem wolnym od pracy

Zarządzeniem Nr 5/2022 Pełniącej Obowiązki Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie z dnia 25.04.2022 r. ustala się dzień 02.05.2022 dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie.

 

4 czerwca dniem wolnym od pracy

4 czerwca dniem wolnym od pracy

Dzień 4 czerwca 2021 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników CUW

Zarządzenie

12 listopada dniem wolnym od pracy

Zarządzeniem nr 18/2021 Pełniącej Obowiązki Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie ustala się dzień 12.11.2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Usług wspólnych w Szprotawie.

Zarządzenie nr 18/2021

24 grudnia dniem wolnym dla CUW

24 grudnia dniem wolnym dla CUW

Dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników CUW, w zamian za świeto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r.

Zarządzenie