Nasze zadania

Centrum zapewnia jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę w zakresie:

 1. prowadzenia rachunkowości;
 2. prowadzenia spraw kadrowych pracowników;
 3. prowadzenia spraw płacowych pracowników;
 4. prowadzenia obsługi finansowo-księgowej funduszu świadczeń socjalnych;
 5. rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych;
 6. sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych i kadrowych;
 7. przygotowywania i opracowywania danych do sprawozdań rzeczowo-finansowych i statystycznych;
 8. prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami;
 9. wykonywania zadań głównego księgowego;
 10. obsługa informatyczna jednostek;
 11. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych oraz przedkładanie im do zatwierdzenia,